PARFUN เป็นบริษัทที่นำเสนอและรับผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี โดยใช้หลักการทำธุรกิจแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยจะเน้นการวางแผนพัฒนา การออกแบบและการผลิตเพื่อกระจายไปสู่ทั่วโลก