ความเป็นมาของบริษัท


2545 THAI PARFUN CO.,LTD. การก่อตั้ง ก่อตั้งที่โรงงานอุตสาหกรรม 304ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
2546 เริ่มต้นดำเนินงานโรงงานอุตสาหกรรม 304
2553 โรงงานอุตสาหกรรม สาย4 เริ่มต้นการดำเนินงาน ที่จังหวัดสมุทรสาคร
2556 THAI PARFUN CO.,LTD. บริษัทลูกของเรา 100% MYANMAR PARFUN CO., LTD.การก่อตั้ง ในปีเดียวกันเริ่มต้นการดำเนินงาน