หลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน 5 ข้อ


  1. "กล่าวคำสวัสดีทักทาย"
  2. "ช่วยกันรักษาความสะอาด"
  3. "เตรียมตัวให้พร้อมในการทำงานเสมอ"
  4. "กระฉับกระเฉงในการทำงาน"
  5. "ตรงต่อเวลา"