นโยบายการผลิต


นโยบายการผลิต จุดมุ่งหมายการผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
(อย่างทั่วถึงและสมบูรณ์)

จุดมุ่งหมายการผลิต บริษัทคำนึงถึงเสมอว่า"ขั้นตอนถัดจากเราคือลูกค้า"

ลูกค้าจะยินดีและพอใจเมื่อได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่ตรงกับความคิดของลูกค้าของเรา จะทำให้การทำงานสะดวกง่ายขึ้นในการผลิตผลงานในขั้นตอนต่อไป แล้วสิ่งที่จะตามมาคือ ลูกค้ายินดีและพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเราผลิตขึ้น นอกจากนี้ในการดำเนินงานที่จะคิดว่าทำให้มันง่ายต่อการทำงานขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเกิดผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท